หจก. นวล-ประวัติ

งานป้าย, ฉลุแกะลาย CNC, ตัดพลาสติก-ไม้ LASER, ตัดเหล็ก PLASMA และอุปกรณ์จราจร เชียงใหม่
โทร 081-992-4674, 081-883-4992 [email protected]
หจก. นวล-ประวัติ 100 ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร : 053-274-386 Fax : 053-805-617 มือถือ 081-992-4674, 081-883-4992 [email protected]